Fesztivál szabályzat

Fesztivál Szabályzat

Az Avasi Borangolásra (továbbiakban: rendezvény) történő belépésemmel tudomásul veszem, hogy a rendezvényre történő belépés egyben nyilatkozattételnek minősül arra vonatkozóan, hogy a rendezvényre vonatkozó Házirend tartalmát megismertem, megértettem és azt teljes egészében magamra vonatkozóan elfogadom.

 1. A résztvevő, aki a rendezvény területére (területfoglalási engedélyben meghatározott terület) belép, önkéntes és kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy a rendezvényen való részvétele esetén, annak során kép-, hang- és filmfelvétel készüljön róla. A résztvevő ezzel kapcsolatban a rendezvény területére történő belépéssel kifejezetten hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi, a szervező és megbízottjai által készíttetett reklámhoz, promócióhoz történő felhasználásához idő-, tér-, mód- és mértékbeli korlátozás és külön díjazás vagy értesítés nélkül.
   
 2. A rendezvény területére üveg-tárgyat, ütő-, vágóeszközt, alkoholtartalmú és alkoholmentes italt, csillagszórót, petárdát vagy bármely, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bevinni tilos! A hatályos jogszabályok szerint a rendezvény résztvevője nem tarthat magánál ún. közbiztonságra különösen veszélyes tárgyat (8 cm-nél nagyobb vágó élű kés, rugós-kés, gázspray, ólmosbot stb.), ez szabálysértésnek minősül. Az ilyen jellegű tárgyakat, termékeket a biztonsági személyzet általi ellenőrzéskor köteles mindenki ellenőrzésre és megőrzésre átadni a biztonsági szolgálatnak.
   
 3. A rendezvény területén nem vállalunk felelősséget - tárgyak-, csomagokban-, ruhákban lévő pénzre, értékcikkekre.
   
 4. A rendezvény területén a résztvevők biztonsága érdekében tilos a "body surf" (amikor a közönség egy-egy rajongót a csápoló tömeg feje fölött, kezével továbbít a színpad felé.) Amennyiben ez mégis előfordul, a body surf-ben résztvevőt/ket a biztonsági személyzet kivezettetheti a rendezvény területéről.
   
 5. Alkoholos vagy más tudatmódosító szer befolyásoltsága alatt lévő vendégektől a biztonsági személyzet a rendezvényre történő belépést megtagadhatja, a rendezvény területén a nem megfelelő magaviseletet tanúsító látogatókat a biztonsági személyzet kikísérheti.
   
 6. A kordonnal, kerítéssel lezárt területeken csak az oda beosztott és megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek tartózkodhatnak.
   
 7. A rendezőgárda a rend fenntartása érdekében intézkedésre jogosult a rendezvény egész területén. A rendezvény területén mindennemű szándékos rongálás anyagi felelősségre vonással jár.
   
 8. Kutyát - méretre, fajtára tekintet nélkül - csak pórázon vezetve, szájkosárral ellátva lehet a területre bevinni, illetve ott tartani. A korlátozás nem vonatkozik a rendvédelmi szervek szolgálati kutyáira, illetve a vakvezető kutyára.
   
 9. A rendezvény területére tilos bevinni:
  - közbiztonságra különösen veszélyes eszközt,
  - az olyan szúró- vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágóéle a 8 cm-t meghaladja, továbbá a szúróhosszúság vagy a vágóél méretétől függetlenül a dobócsillag, a rugóskés és a szúró-, vágóeszközt vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövő készülék (különösen: felajzott íj, számszeríj, francia kés, szigonypuska, parittya, csúzli);
  - a jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő eszköz (különösen: ólmosbot, boxer);
  - a lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezékek,
  - az olyan eszköz, melyből a szem és a nyálkahártyák, illetve a bőrfelület ingerlésével támadásra képtelen állapotot előidéző anyag permetezhető ki (gázspray);
  - az olyan eszköz, amely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt megtévesztésre alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat);
  - az olyan eszköz, amely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot előidézésére alkalmas (elektromos sokkoló);
  - az olyan eszköz, amely a zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére szolgál (különösen: álkulcsok, mechanikus vagy elektromos elven működő zárnyitó szerkezetek).
  - lőfegyvert, gáz- vagy riasztó fegyvert,
  - pirotechnikai eszközt, anyagot, robbanó- vagy robbantószert,
  - gyúlékony (I-IV. tűzveszélyességi fokozatú) folyadékokat (pl. hígító, festékadalék, benzin, stb.),
  - kábító- vagy kábító hatású szert,
  - kerékpárt.
 10. A rendezvény területén dohányozni csak az nyitott területen, vagy az arra kijelölt helyen szabad.
   
 11. 18 éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal nem szolgálunk ki! Kábítószer fogyasztása - a hatályos törvények szerint - a rendezvény területén is tilos!
   
 12. 14. életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú kísérővel léphetnek be a rendezvény területére, és csak nagykorú kísérővel tartózkodhatnak ott.
   
 13. Az rendezvény területén található színpadokra, dekorációs elemekre, installációkra felmászni tilos!
   
 14. A szervezők nem vállalnak felelősséget az anyagi értékekben esetlegesen keletkező károkért.
   
 15. A rendezvényről hang- és képfelvétel készül, melyek megjelenhetnek a médiában és a rendezvényszervező internetes oldalain (pl. facebook, Instagram). Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy a szervezőkkel szemben.
   
 16. Fényképezni szabad, de a koncertről, a helyszínről kép- és hangfelvételt csak a szervezők írásos beleegyezésével lehet készíteni.
   
 17. A talált tárgyak kezelése
  A rendezvény helyszínén talált dolgot a biztonsági szolgálat csak abban az esetben vesz át a találótól, ha annak a jegyzőhöz történő beszolgáltatása a találótól nem várható el (pl. mozgássérült, gyermekkorú, külföldi). Az átvételről a biztonsági szolgálat jegyzőkönyvet készít, majd a továbbiakban a talált dolgok tekintetében követendő eljárásról szóló 18/1960. (IV.13.) Kormányrendeletben foglaltak szerint jár el. A talált dolgot a biztonsági szolgálat a helyszínen, jegyzőkönyv alapján a tulajdonosnak kiszolgáltatja, ha hitelt érdemlően igazolja, hogy a dolog az ő tulajdonát képezi.
   
 18. A Házirendben foglalt szabályok megsértése a rendezvényről való kitiltást vonhatja maga után.
   

Miskolczi Borbarátok Társasága Egyesület
3530 Miskolc, Meggyesalja utca 4.